Spolupracujeme

 

SLOVENSKÁ Republika -SR ,SLOWAKEI.

 

1. www.soza.sk/-slovenský  ochranný zväz autorský. občianske združenie, ktoré zastupuje a spravuje majetkové                                                 práva skladateľov, textárov a vydavateľov hudobných diel.

 2.www.lita.sk/-občianske združenie, ktoré zastupuje a spravuje majetkové práva spisovateľov, scenáristov, režisérov, animátorov, choreografov, prekladateľov, autorov výtvarných diel a fotografie, architektov a autorov diel úžitkového umenia.

 3.ozis.sk/-občianske združenie, ktoré zastupuje a spravuje majetkové práva výkonných umelcov.

 4. www.slovgram.sk/-občianske združenie, ktoré zastupuje a spravuje majetkové práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov..

 

Česká Republika -Czech Republic CR

1.www.osa.cz/-ochranný sväz autorský. občianske sdružení které zastupuje a spravují majetková práva                                                   sladatelú textářu a  nakladatelú hudobných del.

 

2. Dilia - divadelní, literární, audiovizuální agentura, o.s.  www.dilia.cz/ 

 

3.Intergram -nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů

 stránka link  - www.intergram.cz/

4. OOA-S - Ochranná organizace autorská - sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky 

audiovizuálních děl, stránka link -www.ooas.cz/

5. GESTOR - ochranný svaz autorský - kolektivní správce autorského práva na odměnu při opětném prodeji originálu výtvarného díla

uměleckého, stránka link-  www.gestor.cz/cs/ 

6. OAZA - Ochranná společnost zvukařů-autorů- stránka link,www.oaza.eu/

Diskusná téma: Spolupracujeme

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok