Názvy Produkcie -STHPRB&TŠTVI Nitra spol s.r.o, SR

 

O nás  

 

Čo znamenajú tieto tri jednotlivé názvy  

 

1.Private television music production Radoslav Belka & studio lyricist writing texts VI. Nitra spol s.r.o SR

PTMPRB&SLWTexts VI. Nitra spol s.r.o SR

 

2.Súkromná televízna a hudobná produkcia Radoslava Belku & Textárske štúdio textára VI. Nitra -

STHPRB&TŠTVI Nitra spol s.r.o SR

 

 

3. Soukromá televizní hudební produkce Radoslava Belka & textařské studio textaře VI.Praha spol s.r.o ČR

STHPRB&TSTVI Praha spol s.r.o ČR

 

 

Hlavná pracovná náplň:

 

 Zabezpečovať organizovať vystúpenia akéhokoľvek typu od rozsahu    

 zúčastených ludí a skupín a interpretov  interpretok sa spevokolov

 

Zabezpečiť televízie na rôzne akcie ,zabezpečiť Menežovanie podujatí a organizáciu podujatí a začiatkov  a  koncov

 

Organizovať vlastné podujatia ,moderovanie programov 

 

zabezpečiť reklamno obchodné činnosti  a interpretov a skupín

so Zahraničia.

 

Zabezpečiť vydavatelstvá na Albumy interpretov

Sprostredkovanie cine nahrávacích štúdií.  Dekorácie poduajtí

Aranžovanie Kvetín a inej nádhery.

 

 

Tvorba vlastných textov k pesníčkam

Zabezpečiť  Televíznu výrobu vlastných projektov ako sú

Televízne filmy inscenácie  dokumentárne filmy

vlastné telenovely  rozprávky ,televízne presony s akcií prípadne rozhovory s osobnosťami. Interwiev.

 

Zabezpečiť rozpisy kamier a réžijne scenáre  technické scenáre

Rozpísanie námetov  k jednotlivým projektom  +ich odrežírovanie začiatkov a konca.

 

 

 Organizovaie i vlastnej obchodnej agendy a usporadúvanie výletov  

 Nielen pri príležitosti výročí ale aj pre relax ludí a preto,aby mali  

 dobrí pocit z výletov     

 

 Zabezpečiť všetko načas čo sa týka vystúpení  pri začiatku i pri samotnom konci načasovať to tak aby začiatok aj koniec bol presne na hodinu a na pozdejšie a pripraviť k tomu aj technické vybavenia ktoré sa týkajú vystúpení. aj vlastných organizovaných podujatí a vystúpení.

 

Ciel STHProdukciaRadoslava Belku&Textárske štúdio textára VI.:

 

Dobrá  spolupráca všetkých z organizovaných ludí

A štábu okolo podujatí.

 

Chcem Ja Majitel Radoslav Belka zabezpečiť to,aby ste sa všetci z organizovaní cítili pri mne dobre nielen ako osobe Umelca speváka ale ako aj priatela po česky přítela,ktorý chce pomôcť všetkým luďom rovnako v organizácií podujatí a vystúpení ktoré sa budú zabezpečovať v rámci STHPRB&TŠTVI , PTMPRB&SLWTexts VI.  STHPRB&TSTVI  CZ v jednej značke a jednom pôvodom mene Produkcie.

Ja sa Menujem plným umeleckým Menom

Automatic Live Camera Camer

-v skratke AU LIVE Camera Camer 

 

Samozrejme, že sa to odrazí i na prístupe k vám organizovaných

Na začiatku porád si niečo krásne zaspievame aj na koncoch porád

A samozrejme aj pri samotnej práci prečo Preto aby sa nám pracovalo lakšie bez stresov a s dobrým pocitom že sme sa pripravili na ďalšiu organizáciu práce   

 

Ja majitel produkcie Radoslav Belka som taktiež aj režisér 

pre Hudbu a Televíziu a preto by som to mohol aj tie jednotlivé vystúpenia odrežírovať a odmoderovať v ramci Dohody.a spolupráce

 

STHPRB&TŠTVI Nitra  s.r.o  SR

Súkromná Televízna a hudobná Produkcia Radoslava Belku & Textárske štúdio textára VI.Nitra spol s.r.o Slovenská Republika  

 

-Záleží nám na Kvalite a pocitu z dobrej vykonanej práce

Tých ktorí organizujeme alebo inak prispievame na podujatia akcie

Tu sa bude klásť dôraz na Kvalitu a Dobré Priatelstvá., prácu

 

A nie na reči ktoré hovaria tí čo nič organizovať nevedia a len kecajú aby sa im ústa nezatvoria.

 

Ide nám o dobrú kvalitu a prácu

Zabezpečiť Kvalitu a dobrú Zábavu

 

STHP –zabezpečí aj iných umelcov showbiznisu

             Velikánov. +konikov