reklamné oddelenie

Reklamné oddelenie sa stará o reklamu hlavnej materskej firmy ako takej a zároveň

sa stará o predaj vysielacích časov vo firemných médiách ako Rádio B Best a Televízie Nitrachannel 230 tv news

taktiež sa stará aj o reklamu a ich reklamných časov  a podobne.

S pozdravom Admin.