ekonomické oddelenie

Ekonomické oddelenie sa stará o celý chod celej hlavnej materskej firmy aj o firemnú televíziu

Nitrachannel 230 tv news

S pozdravom Admin.